ปัญหาการเงินมีทางแก้ไข วัยรุ่นและทุกคนมีทางออก

ปัญหาการเงินมีทางแก้ไขได้ ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป เราสามารถหาเงินเพิ่มเติมได้หลากหลายวิธี  ทั้งการเพิ่มรายได้ให้ตนเอง หรือการสร้างกระแสเงินสด  โดยสำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้เงินสดและต้องการเพิ่มเติมกำลังซื้อของตนเอง   สามารถหาทางออกได้หลากหลายวิธี นับตั้งแต่ การการเพิ่มรายได้ให้ตนเอง เป็นการใช้ทรัพยากรของตนหรือผู้อื่นมาสร้างประโยชน์สร้างรายได้เพิ่มให้ตนเอง เช่น  เวลาส่วนตัว เงินทุนส่วนตัว  เงินทุนผู้อื่น …

Read More