หนูท้อง ไม่กล้าบอกพ่อแม่ หนูควรทำอย่างไรดี

         ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้สาววัยรุ่นหลายคนต่างวิตกจนเครียด เป็นปัญหาชีวิตที่สาววัยรุ่นหลายคนพยายามหาทางออก เราขอเป็นเพื่อนคุณ ที่จะช่วยคิด แนะนำสิ่งที่ดีๆให้คุณ ก่อนอื่นเมื่อประสบกับปัญหานี้ เราควรมีสติและใจเย็น เพื่อค้นหาวิธีหรือแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมและไม่ส่งผลเสียในระยะยาว โดยเราได้รวบรวมหน่วยงานที่จะให้ตำปรึกษา เป็นเพื่อนคู่คิด คู่ใจ …

Read More

ความกังวลกับครรภ์ที่ยังไม่พร้อม

          ความกังวลกับครรภ์ที่ยังไม่พร้อมนั้น คุณแม่จะต้องสร้างความแข็งแกร่งของจิตใจกับความมีเหตุผลของแต่ละคน เพื่อช่วยให้สุขภาพจิตของแต่ละคนที่มีแตกต่างกันไปนั้น บางคนมีภูมิคุ้มกันในเรื่องสุขภาพจิตที่ดี แต่บางคนก็เครียด บ้างก็วิตกกังวล บ้างก็คิดมาก คิดเรื่อยเปื่อย และแม่วัยทีนส่วนมากก็มักจะคิดไปในทางเลวร้าย   …

Read More

14 วิธีป้องกันท้องในวัยรุ่น

 พญ.ชัญวลี ศรีสุโข โฆษกแพทยสภา ได้แนะนำวิธีการป้องกันท้องในวัยรุ่น มาฝากผู้ปกครอง สถานศึกษา หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และฝากให้สังคมช่วยกันสอดส่องดูแล ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ประชาชนทุกคนต้องเห็นความสำคัญของการป้องกันท้องในวัยรุ่น โดยถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีที่จะช่วยกัน อบรมสั่งสอนเท่าที่จะเป็นไปได้ สอดส่องดูแลความประพฤติของวัยรุ่น ช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งผู้ปกครอง สถานศึกษา …

Read More